Home עבודות אלומיניום חיפוי אלומיניום

חיפוי אלומיניום

by פורטל שיפוצים
חיפוי אלומיניום

אינפורמציה אודות עבודות אלומיניום

חיפוי אלומיניום נתפס כבר לפני הרבה שנים כמוצר אדריכלי הכי פופולרי באדריכלות, בהיבט של שדרוג קירות.
במציאות העכשווית, מבוצע הלכה למעשה חיפוי זה בחלק ניכר מן אתרי מסחר ומן פארקים לתעשייה במדינת ישראל ובמדינות אשר
על כל פני הגלובוס. משתמשים עבור יצירת נראות הומוגנית של חזית המבנה, והוא מעניק גם למבנים מסיביים וכבדים שבאזורי תעשייה
ויזואליות אסתטית ונינוחה למתבוננים בו. על מנת שתוכלו לבצע החלטה מושכלת בבחירה שלכם, אנו מציגים בפניכם כעת את חלק
מן המעלות המובילות של חיפויי אלומיניום.

מה הינן המעלות המובילות של חיפוי אלומיניום?

חיפוי אלומיניום קל ביותר עבור תחזוקה ועבור לניקיון – מעלה ניכרת נוספת טמונה בכך כי פשוט ביותר לנקות את הקירות אשר חופו.
בנוסף לכך, כיסוי מחומר זה מונע הצטברות של סיאוב ואבק על גבי הקיר למשך הרבה שנים.

אם לפני כמה שנים היה הכי פופולרי בהיבט האדריכלי לבצע עבודות מסוג זה לקירות רק במגזר התעשייתי משרדי, כי אז שמזה עת ארוכה
השתנה המצב, וכיום חיפוי האלומיניום החל להופיע בהדרגתיות אף במגזר הפרטי, בשל כך שהינו אוצר בתוכו מעטפת רחבה של מעלות
כמו גם גימור אידיאלי ולחזות האסתטית.

חיפוי האלומיניום מהווה הגנה מרבית על המבנה מפאת לחות ורטיבות – נותן בידכם הגנה מרבית על המבנה מפאת לחות רטיבות והן מפאת
תנאי האקלים המשתנים והחריגים באשר יהיו. מעלה זאת מהווה הגנה ניכרת למבנה וחוסכת לטווח הארוך המון הוצאות שקשורות לתחזוקה ולתיקונים של המבנה.

נוכחותו המיטבית של בידוד אקוסטי – חיפוי קיר מאלומיניום מתהדר אף בהיתכנות מיטבית של בידוד אקוסטי אופטימלי ושמירה על עמידות
השלד של המבנה לטווח הארוך. הרלוונטיות של בידוד אקוסטי מיטבית בפרט עבור מבני תעשייה או במקומות המונים, אשר בהם קיומו של
בידוד הרעש החיצוני נחוץ ביותר נתח אותות דינמיים הוא שירות שיכול לעזור בכך.

מנעד רב של צבעים וסגנונות – משווקים לצרכנים בשפע עצום של צבעים וסגנונות, אשר אותם אפשר להתאים בכל עובי ובמבחר
עיצובים ספציפיים בהתאם להעדפות, תקציב והצרכים המשתנים שלכם.

בעלי מקצוע נוטים לסווג עבודות מסוג זה כמענה איכותי בפרט במישור הפונקציונאלי, בשל כך שהוא מתהדר בכושר בידוד תרמי מפאת
קור וחום, וחיסכון אנרגטי ניכר בהיבט של הבניה הירוקה.

נחיצותו של חיפוי האלומיניום עבור יישור קיר ומתן חוזק

חיפוי האלומיניום נותן בידכם יישור של קירות עקומים, על ידי השמת לוחות ישרים על גבי הקירות. עבודה זו גם מקנה לקירות חוזק
ועמידות רבה – הדבר מתרחש ללא הוספה של משקל כבד על המבנה כולו, בשל כך כי האלומיניום הינו חומר קל.

Leave a Comment