Home קבלני שיפוצים בשרון תלונת שווא במשטרה

תלונת שווא במשטרה

by פורטל שיפוצים
תלונת שווא במשטרה

תלונות שווא, תמיד הוגשו למשטרה, אך בשנים האחרונות, אנו עדים לעלייה חדה בתלונות מסוג זה. לפעמים על רקע משפחתי בין בני זוג, תלונות שווא על אונס, על עבירות רכוש ועוד. תלונת שווא במשטרה, פוגעת קשה בנילונים ובמשפחותיהם וכן, המתלוננים אמת ובשלטון החוק. למעשה הגשת תלונת שווא, היא תלונה שאינה נכונה, כאשר האדם שמתלונן מנצל את ההגבלות שהמערכת הפלילית עשויה להטיל על חשודים, במטרה לפגוע באדם חף מפשע.

תלונת שווא במשטרה – תופעה מדאיגה

היום, מדובר על תופעה מדאיגה של תלונות  שווא, אשר מוגשות במשטרה חדשות לבקרים. אדם שהוגשה כנגדו תלונת שווא במשטרה, ייתקל בהשלכות כבדות כגון נזק כספי של אובדן ימי עבודה, פגיעה בשמו הטוב, פגיעה באפשרות לקידום בעבודה, פיטורין ועוד. לאחר שתיק כזה, נסגר מחוסר אשמה,על הנפגע מתנות השווא, להגיש תביעה אזרחית, כך שניתן יהיה לתבוע פיצויים בגין עוולה זו. הזכות לחירות והזכות לשמו הטוב של האדם עומדות לצד מי שניזוק מתלונת שווא.

תלונת שווא היא תלונה שקרית – האם ישנם עונשים פליליים

בתי המשפט, מתייחסים בחומרה רבה אל תלונת שווא במשטרה. מדובר על פגיעה בסדר ובאינטרס הציבורי ולכן, בתי המשפט מטילים עונשים כבדים שעשויים להגיע עד לתקופות מאסר ממושכות. מדובר על חקירות ועל משפט, אשר בהן הוכח כי המתלונן/ת הגיש תלונה כוזבת  במשטרה. מדובר בעצם על עבירה פלילית והחוק אינו מקל בעבירה זו משום שמדובר בעדות כוזבת ותלונה שקרית. עדויות סותרות מוזכרות בחוק העונשין, בסעיפים 240 ו-243 כאשר בחוק  כשאר החוק מזכיר ועוסק בידיעות כוזבות במשטרה. אדם, אשר מגיש תלונת שווא, עובר על עבירה פלילית, אשר עונשה הוא בין 3-5 שנות מאסר.

הגשת תביעה בגין לשון הרע על תלונות שווא

מלבד ההליך הפלילי שהמדינה תנקוט, כלפי מי שהגיש תלונת שווא במשטרה, על הנפגע מתלונת השווא, יש להגיש תביעה אזרחית כלפי מי שהגיש כנגדו תלונת שווא. למשל, סעיף 15(8) לחוק לשון הרע, מונה כמה מקרים שבהם מי שעבר על עבירת לשון הרע, אך  אינו עובר עבירה פלילית היות ופעל מתום לב. מיותר לציין, כי הפגיעה החמורה ביותר באדם,אשר הוגשה כנגדו תלונת שווא היא מעצר ממושך ופגיעה בחירות וחופש התנועה. מדובר למעשה בעוולה חמורה כמו זכותו החוקית של הנפגע לחירות אישית. למעשה התמודדות עם תלונת שווא, לא פשוטה היות ולפעמים אין עדים והבעיה היא גרסה מול גרסה.

במידה והוגשה כנגדכם תלונת שווא, יש לפעול נכון, למרות הכעס שבדבר ולפנות אל עו"ד המתמחה בתביעות מסוג זה.

You may also like

Leave a Comment